Disclaimer

Clara is online juridisch platform en spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle adviezen worden verstrekt door juristen en/of (ver)gevorderde rechtenstudenten. Uiteraard zal altijd uiterste zorgvuldigheid worden betracht, een door ons verstrekt advies is geenszins bindend. Clara helpt je op strikt vertrouwelijke wijze. Het is je eigen verantwoordelijkheid te bepalen wat je met het advies doet. Hoewel Clara de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Clara niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Soms plaatsen we op onze website links naar andere websites. Dit doen wij om de informatie duidelijk en compleet te maken. Clara is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van Clara.

Clara aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website of telefonisch verstrekte informatie.