Wat doet Clara?

Is Clara alleen voor vrouwen?

Clara is er voor iedereen die haar nodig heeft. Onze primaire doelgroep is vrouwen in een financieel kwetsbare positie. De vragen zijn daar dan ook op aangepast. Een ieder die zich aangesproken voelt of die baat heeft bij Clara mag haar iets vragen.

Op deze website en in onze communicatie verwijzen we echter naar de term “vrouwen” omdat dat de juridische categorie is waar we vaak mee te maken hebben, vooral als het gaat om ongelijke behandeling. We conformeren ons hiermee aan de juridische vorm. Wij zijn ons er terdege van bewust dat er mensen zijn die zich noch als man noch als vrouw identificeren en hopen dat ook zij zich gesteund voelen door Clara.

Kan Clara mij juridisch bijstaan?

Clara is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij het verkrijgen van antwoorden op juridische vragen. Clara kan echter geen juridische bijstand leveren maar wel doorverwijzen naar advocaten/juristen die dat wel kunnen.

Hoe kan Clara helpen?

Clara is een hulpmiddel voor vrouwen die hun recht willen halen. Clara geeft antwoord op de juridische vragen en geeft gratis advies op maat. Clara biedt juridische hulp bij onderwerpen die te maken hebben met werk, financiën, onderwijs en zorg middels een eenvoudige vragenlijst. Kan Clara niet voldoende voor de gebruiker betekenen? Dan staat initiatiefnemer Bureau Clara Wichmann klaar om mee te denken over eventuele vervolgstappen of adviezen.

Met wie kom ik contact als ik contact opneem via Clara?

Je krijgt dan een medewerker van Bureau Clara Wichmann aan de telefoon. Deze zal zorgen dat je antwoord krijgt op je vraag of je koppelen aan een persoon die je verder kan helpen.

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden, wat nu?

VraagClara is een platform in ontwikkeling. Wij zijn dagelijks bezig met het aanvullen van onze vragen. Om toch antwoord te krijgen op je vraag kan je contact opnemen met onze adviseurs via 0800-3333322. Wij zijn bereikbaar op dinsdag van 09:00 – 12:00 en op woensdag van 14:00 – 18:00.

Over Bureau Clara Wichmann

Wat doet Bureau Clara Wichmann?

Bureau Clara Wichmann ondersteunt principiële rechtszaken waarin de rechtspositie van vrouwen centraal staat. De processen die het bureau ondersteunt zijn individuele rechtszaken die het individuele belang overstijgen en voor meerdere vrouwen van belang kunnen zijn.

Hoe wordt Bureau Clara Wichmann gefinancierd?

Bureau Clara Wichmann is volledig afhankelijk van donateurs, voor het voeren van strategische juridische procedures. Voor projecten schrijven we onafhankelijke fondsen aan. Clara wordt ontwikkeld als onderdeel van de Alliantie Samen Werkt Het! Deze Alliantie wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Waarom ontwikkelt Bureau Clara Wichmann Clara?

Bureau Clara Wichmann streeft naar een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen in Nederland. Dit gebeurt door bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en regelgeving en de wetstoepassing waarin principiële kwesties aan de orde komen die de rechten van vrouwen direct raken.

Om recht toegankelijker te maken voor alle vrouwen, wilden we een forum creëren waar mensen terecht kunnen met juridische vragen.

Technisch & data

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Wij vragen geen persoonlijke gegevens op en slaan antwoorden op vragenlijsten niet op. Je kunt je ingevulde vragen eenmalig naar jezelf mailen, wij hebben geen kopie van de ingevulde vragenlijsten.

Welke gegevens slaan jullie op?

Wij slaan geen gegevens op van gebruikers van onze website.

Geven jullie mijn gegevens door aan andere instanties?

Nee, wij hebben geen gegevens van onze gebruikers.